Terrengbeskrivelser

Tjøme

NM terrenget for mellomdistansen, kvalifisering og finaler, er et tradisjonelt småkupert kystterreng som deles opp av små jorder, grusveier og stier. Toppen av kollene preges av åpen furuskog med lyng og god løpbarhet. Mellom kollene er det partier med undervegetasjon, grønne områder og løpbarheten er dårligere enn oppå kollene.

Se bilder fra Tjøme 2019 & kart fra 2009

Skrim

NM terrenget for langdistansen og stafetten på Skrim er et av våre flotteste kartlagte områder. Terrenget er varierende, fra åpen furuskog med store åpne myrer til noe tettere furu- og granskog i skråliene. Løpsområdet er fra middels til svært godt løpbart. Terrenget er jomfruelig og det er svært få hogstfelt og stier i området. Kuperingen er fra middels til sterk.

Se bilder fra Skrim 2017 & kart fra 1996

Utvidet terrengbeskrivelse for langdistansen 12. september

Terrenget på Skrim er variert og spennende. Selve løpsområdet heller fra nordvest mot sørøst. Det er et jomfruelig område med omtrent ingen stier og bare noen ytterst få hogstfelt. Terrenget er generelt ganske åpent og kuperingen er stort sett middels. Løpbarheten er generelt god, men varierer fra lett i noen områder til ganske tungt i andre områder.

Terrenget inneholder flere terrengtyper:

  • Et større myrområde.
  • Områder med åpen furuskog med varierende høyde på lyngen.
  • Områder med eldre granskog uten særlig mye undervegetasjon.
  • En større, ganske åpen ås med en del berg i dagen.
  • Nord og vestsiden av denne åsen har ganske høy, tung, tuete lyng.
  • En skrå li med flere små myrer innimellom bjørkeskog.
  • En annen skrå li hvor det er relativt detaljrikt med mye skrent og stein.