Terrengbeskrivelser

Tjøme

NM terrenget for mellomdistansen, kvalifisering og finaler, er et tradisjonelt småkupert kystterreng som deles opp av små jorder, grusveier og stier. Toppen av kollene preges av åpen furuskog med lyng og god løpbarhet. Mellom kollene er det partier med undervegetasjon, grønne områder og løpbarheten er dårligere enn oppå kollene.

Se bilder fra Tjøme 2019 & kart fra 2009

Skrim

NM terrenget for langdistansen og stafetten på Skrim er et av våre flotteste kartlagte områder. Terrenget er varierende, fra åpen furuskog med store åpne myrer til noe tettere furu- og granskog i skråliene. Løpsområdet er fra middels til svært godt løpbart. Terrenget er jomfruelig og det er svært få hogstfelt og stier i området. Kuperingen er fra middels til sterk.

Se bilder fra Skrim 2017 & kart fra 1996